About us

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อคนที่รักสัตว์และชอบดูสัตว์หน้าตาแปลกๆหลากหลายสายพันธุ์ที่อาจไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกสามารถเห็นได้จากเว็บของเรานั่นเอง